Ramowy rozkład dnia

7.00-7.30
Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
7.30-8.30
Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.
Oglądanie albumów, książek, czasopism dziecięcych. Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Prace porządkowe w sali.
8.30-8.45
Ćwiczenia poranne
8.45-9.00
Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania
9.00-9.30
Śniadanie
9.30-10.30
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zespołach lub z całą grupą będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego
11.00-11.30
Wyjście na plac zabaw, spacery, gry i zabawy ruchowe
11.30-12.00
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
12.00-12.30
Obiad
12.30-13.00
Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek.
Grupa młodsza odpoczynek na leżaczkach do 14.20
14.30-Podwieczorek

Grupa starsza-13.00-16.00-Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw
Zabawy i gry zespołowe. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności
Grupa młodsza - 14.45-16.00 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw
Zabawy i gry zespołowe. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności.
Przedszkolowo.pl logo