Ramowy rozkład dnia

7.00-7.30
Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
7.30-8.30
Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.
Oglądanie albumów, książek, czasopism dziecięcych. Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Prace porządkowe w sali.
8.30-8.45 Ćwiczenia poranne,Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania
8.45-9.15 Śniadanie - 2 grupy
9.15 - 9.45 - śniadanie - 2 grupy
9.45-11.45 Zajęcia dydaktyczno -wychowawcze w zespołach lub z całą grupą będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego,wyjście na plac zabaw, spacery, gry i zabawy ruchowe
11.30
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.45-12.15 Obiad - 2 grupy
12.15-12.45 Obiad - 2 grupy
12.45 - 14.00 Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek.
Grupa młodsza odpoczynek na leżaczkach do 14.00
14.15-Podwieczorek - 2 grupy
14.30 - Podwieczorek - 2 grupy

Grupa starsza-13.00-16.00-Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw
Zabawy i gry zespołowe. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności
Grupa młodsza - 14.30-16.00 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw
Zabawy i gry zespołowe. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności.
Przedszkolowo.pl logo